23 - Rapport van de Studiegroep Opvangregeling Schadeverzekeringen

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 augustus 2000

De PVK en het Verbond van Verzekeraars (Verbond) hebben samen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een opvangregeling voor schadeverzekeringen. De resultaten zijn neergelegd in deel 23 van de reeks 'PVK studies'. Het onderzoek is verricht op verzoek van de minister van Financiƫn die het samen met zijn reactie zal aanbieden aan de Tweede Kamer. Belangrijk onderdeel van het onderzoek is geweest een inventarisatie van de risico's die verbonden zijn aan de diverse schadebranches. Vervolgens is geanalyseerd welke instrumenten het management van een verzekeraar en de PVK ter beschikking staan om deze risico's te pareren. Ook wordt een aantal oplossingsrichtingen aangereikt.