25 - Pensioenmonitor, niet-financiële gegevens pensioenfondsen. Stand van zaken 1 januari 2000.

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 januari 2000

In deze studie wordt een vergelijking gegeven van enkele belangrijke regelingskenmerken voor pensioenfondsen over een periode van drie jaar. Ook bevat deze studie een gedetailleerd overzicht van de gegevens over de pensioenfondsen per 1 januari 2000. Opgenomen zijn bijvoorbeeld statistieken over het type pensioenregeling, de soorten pensioen, het opbouwpercentage bij de toezegging van ouderdomspensioen, het nabestaanden- en invaliditeitspensioen, franchise en toeslagen. De studie bevat een hoofdstuk ‘Capita Selecta’ waarin speciale aandacht wordt besteed aan de franchise, reserveringssystemen en bijdrageregelingen.