24 - Technische voorzieningen bij ziektekostenverzekeringen. Ontwikkelingen in historisch perspectief.

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 september 2000

Deze uitgave bevat een historisch overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de financiering van particuliere ziektekostenverzekeringen, in het bijzonder vanuit het perspectief van het verouderingsrisico. De studie stelt een alternatief voor waarin beter dan in het huidige voorzieningensysteem op het verouderingsrisico wordt aangesloten. Bij het streven van de PVK naar de waarborging van de financiƫle stabiliteit van een particuliere ziektekostenverzekeraar manifesteert zich steeds een spanning tussen politiek wenselijk en feitelijk haalbaar beleid. Deze studie beoogt een bijdrage te leveren aan een beter zicht op toekomstig beleid in het omgaan met het verouderingsrisico.