Dossier brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) binnenkort verlaten. Kunnen we daarna nog gewoon pinnen tijdens een stedentrip naar Londen? Is het nog mogelijk geld over te maken naar vrienden of bedrijven in het VK?

Brexit

Consumenten - Meest gestelde vragen

Kan ik na de brexit in het Verenigd Koninkrijk blijven pinnen met mijn Nederlandse bankpas?

  • Ja, dat kan gewoon. Er zijn maatregelen getroffen waardoor pinnen met uw Nederlandse bankpas in winkels mogelijk blijft, zelfs bij een no-deal brexit.
  • U kunt ook gewoon met uw bankpas Britse ponden opnemen bij geldautomaten in het VK.
  • Als u in Nederland een winkel heeft: Britse consumenten met een Britse betaalpas of creditcard kunnen ook gewoon betalen bij uw betaalautomaat en geld opnemen bij pinautomaten in Nederland.

Moet ik straks meer betalen om in het VK contant geld op te nemen?
Dat hangt af van uw bank. U kunt dit het beste aan uw eigen bank vragen.

Kan ik na Brexit nog steeds geld overmaken naar en van het VK?
Ja, dat kan, zelfs na een no-deal brexit. Banken hebben maatregelen getroffen waardoor het betalingsverkeer in euro’s door blijft gaan. Het gaat hierbij om overboekingen, incasso’s en betalingen met een pinpas. Ook het betalingsverkeer in Britse ponden kan zonder belemmeringen doorgaan. Een no-deal brexit kan wel gevolgen hebben voor de kosten en snelheid van overboekingen in euro naar en van het VK.

Mag ik straks nog onbeperkt met contant geld richting het VK reizen?
Hiervoor kunt u het beste de website van de Belastingdienst/Douane raadplegen.

Ik woon in Nederland en heb een rekening bij een bank uit het Verenigd Koninkrijk die actief is in Nederland. Is mijn geld na de brexit nog beschermd door een depositogarantiestelsel (DGS)?
Ja, uw geld blijft beschermd. Op dit moment wordt uw geld bij een bank uit het VK beschermd door het Britse depositogarantiestelsel tot GBP 85.000. Door brexit kan dit veranderen. Banken en uitvoerders van depositogarantiestelsels zorgen dat uw geld beschermd blijft, ook bij een eventuele no-deal brexit. Hiervoor hoeft u niets te doen. Welk DGS uw spaargeld beschermt na brexit, hangt af van uw precieze situatie. Neem voor meer informatie contact op met uw bank. Voor meer informatie over het DGS kunt u ook contact opnemen met DNB.

Ik woon in het Verenigd Koninkrijk en heb een rekening bij een bank uit Nederland die actief is in het Verenigd Koninkrijk. Is mijn geld na de brexit nog beschermd door een depositogarantiestelsel (DGS)?
Ja, uw geld blijft beschermd. Op dit moment wordt uw geld bij een bank uit Nederland beschermd door het Nederlandse depositogarantiestelsel tot EUR 100.000. Door brexit kan dit veranderen. Banken en uitvoerders van depositogarantiestelsels zorgen dat uw geld beschermd blijft, ook bij een eventuele no-deal brexit. Hiervoor hoeft u niets te doen. Welk DGS uw spaargeld beschermt na brexit, hangt af van uw precieze situatie. Neem voor meer informatie contact op met uw bank. Voor meer informatie over het DGS kunt u ook contact opnemen met DNB.

Financiële instellingen - Meest gestelde vragen

Wat betekent het uitstel van de Brexit voor financiële instellingen onder DNB-toezicht?
De Europese Raad van 10 april 2019 besloot tot uitstel van de Brexit-datum tot uiterlijk 31 oktober 2019. De transitieperiode tot en met eind 2020 die de EU en het VK in een eerder stadium overeenkwamen - en die inwerking treedt na ratificatie van het uittredingsakkoord – is niet aangepast.

Het VK krijgt hiermee meer tijd om een uittredingsakkoord met de EU te bereiken. Het risico op een no-deal Brexit is daarmee uitgesteld, maar niet weggenomen. Van belang is dat instellingen hier rekening mee blijven houden bij de resterende Brexit-voorbereidingen. Verschillende wet- en regelgeving die is aangekondigd door de Europese Commissie en het ministerie van Financiën – en die in werking treedt na een no-deal Brexit – is daarnaast tijdelijk van aard, net als de transitieperiode bij een deal. Instellingen moeten waar nodig daarom doorgaan met het implementeren van maatregelen die anticiperen op het aflopen van tijdelijke wet- en regelgeving.

Wat betekent het uitstel van de Brexit voor Britse financiële instellingen die in Nederland actief zijn?
De Europese Raad van 10 april 2019 besloot tot uitstel van de Brexit-datum tot uiterlijk 31 oktober 2019. Het VK krijgt hiermee meer tijd om een uittredingsakkoord met de EU te bereiken. Het risico op een no-deal Brexit is daarmee uitgesteld, maar niet weggenomen.

Indien een no-deal Brexit alsnog plaatsvindt, zijn de EU-paspoortrechten van Britse financiële instellingen voor het verlenen van financiële diensten in Nederland niet langer van toepassing. Indien Britse instellingen na de Brexit-datum Nederlandse klanten willen blijven bedienen, is daarom van belang dat zij – voor zover niet al gedaan - tijdig voorbereidende maatregelen treffen. Een voorbeeld hiervan is het aanvragen van een vergunning in Nederland of een andere EU-lidstaat. Voor meer informatie over het aanvragen van vergunningen bij DNB, zie http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-227456.jsp.

Algemeen - Meest gestelde vragen

Wat is de rol van DNB bij Brexit?
Op verschillende manieren bereidt DNB zich voor op Brexit. Ten eerste is DNB over vergunningaanvragen in gesprek met Britse financiële instellingen die na de Brexit in Nederland en de EU actief willen blijven In Europees verband werkt DNB ook samen met andere toezichthouders– bijvoorbeeld binnen het SSM – om minimale eisen en verwachtingen te formuleren voor financiële instellingen die zich na de Brexit in de EU willen vestigen.

DNB is daarnaast verantwoordelijk voor de financiële stabiliteit en de betrouwbare en efficiënte werking van het betalingsverkeer. In die hoedanigheid analyseert DNB de risico’s van een no-deal Brexit en adviseert DNB onder meer het ministerie van Financiën over aanpassingen in wet- en regelgeving ter voorbereiding op (een no-deal) Brexit. Over de risico’s van Brexit voor de financiële stabiliteit is ook meerdere keren gesproken in het Financieel Stabiliteitscomité (zie hier). Ook ziet DNB erop toe dat de instellingen onder ons eigen toezicht en oversight zich voorbereiden op de Brexit (zie hier). Tot slot treft DNB noodzakelijke voorbereidingen bij contracten die DNB zelf heeft lopen met Britse tegenpartijen in de eigen handelsoperaties.

Hoeveel vergunningaanvragen lopen er bij DNB als gevolg van Brexit?
Als gevolg van de Brexit vestigen financiële instellingen zich in Nederland om toegang tot de Europese markt te houden. Het gaat hierbij om ongeveer 15 betaalinstellingen/elektronisch geldinstellingen en ongeveer 5 instellingen uit andere sectoren. In enkele gevallen zijn deze vergunningaanvragen reeds afgerond. Daarnaast komt ook een aanzienlijk aantal beleggingsondernemingen naar Nederland, waarvoor de AFM de vergunning verleent en waarbij DNB als prudentieel toezichthouder betrokken is. In een substantieel aantal gevallen zijn deze vergunningaanvragen reeds afgerond.

Hoe zal de samenwerking tussen DNB en de Britse toezichthouders plaats vinden na Brexit?
In mei 2019 hebben DNB en de AFM, ter voorbereiding op Brexit, een Memorandum of Understanding ondertekend met de Prudential Regulatory Authority (PRA) en Financial Conduct Authority (FCA). Dit MoU biedt een grondslag voor de vier toezichthouders om ook na Brexit samen te blijven werken en toezichtinformatie uit te wisselen. Het is gebaseerd op een raamwerk dat eerder in EBA-verband is opgesteld. Het MoU dient als voorzorgsmaatregel en zal van kracht worden in het geval van een no-deal Brexit.

Het MoU omvat onder andere afspraken over welk type informatie uitgewisseld kan worden over instellingen die grensoverschrijdende activiteiten tussen Nederland en het VK uitvoeren. Ook bevat het praktische afspraken over hoe kan worden samengewerkt in het uitvoeren van gezamenlijke toezichtstaken. Het MoU heeft betrekking op alle instellingen die onder toezicht staan bij DNB (en de AFM, PRA en FCA), met uitzondering van (her)verzekeraars en pensioenfondsen. Voor deze twee categorieën zijn onlangs in EIOPA-verband multilaterale MoU’s afgesloten tussen EU27 toezichthouders en de PRA, FCA en de Britse pensioen toezichthouder TPR. DNB en de AFM zijn ook medeondertekenaars van deze EIOPA MMoU’s.