Onderzoek gewenning euro juni 2002

Overige publicaties
Publicatiedatum 30 juni 2002

DNB heeft in juni 2002 een enquête gehouden onder consumenten en detaillisten. Zij werden onder meer gevraagd naar de mate van gewenning aan de euro en het effect van de euro op de prijzen. Enkele uitkomsten: - 60% van de Nederlanders zegt inmiddels gewend te zijn aan de euro. - De door consumenten ‘ervaren’ prijsstijging is twee keer zo hoog als de feitelijke. - Ondanks het doorgeschoten negatieve sentiment, wijst de enquête uit dat ook na januari van dit jaar nog eurogerelateerde prijsverhogingen hebben plaatsgevonden. In totaal bedraagt het op basis van de enquête geschatte euro-effect 1,4 % in termen van detailhandelsprijzen en 0,6 % voor de consumentenprijsindex.