Study on the Risk Profile and Capital Adequacy of Financial Conglomerates

Overige publicaties
Publicatiedatum 3 februari 2001

A Study Commissioned by: De Nederlandsche Bank, Pensioen- & Verzekeringskamer, Stichting Toezicht Effectenverkeer, Nederlandse Vereniging van Banken en Verbond van Verzekeraars