Naleving Wet MOT en WID

Overige publicaties
Publicatiedatum 1 december 2003

In maart 2002 heeft de PVK onderzoek gedaan onder levensverzekeraars naar naleving van de Wet MOT en de WID. Doel van het onderzoek was om te kijken of levensverzekeraars voldoende beheersingsmaatregelen hebben getroffen om te voorkomen dat zij verwijtbaar betrokken raken bij het witwassen van geld. Hiertoe is aan alle levensverzekeraars een vragenlijst toegestuurd, waarin vragen zijn opgenomen die direct of indirect betrekking hebben op de beheersingsmaatregelen die de verzekeraars hebben getroffen.