Tussenrapportage aan staatsecretaris van SZW inzake pensioenen.

Overige publicaties
Publicatiedatum 5 november 2003

Tussenrapportage van 3 november 2003 aan staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van een gezamelijk onderzoek van de Nederlandsche Bank, het Centraal Planbureau en de Pensioen- en Verzekeringskamer naar de problematiek rond een risicogebaseerde norm voor het eigen vermogen van pensioenfondsen