Overige publicaties
Publicatiedatum 18 september 2009

DNB heeft in de periode april en mei van 2009 onderzoek gedaan naar de beloningspraktijk bij 27 Nederlandse financiële ondernemingen (vergunninghoudende banken en verzekeringsmaatschappijen, alsmede pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties) in de jaren 2007 en 2008. Het onderzoek richtte zich primair op de beloningen van het bestuur, senior management en de (overige) grootste verdieners binnen de onderneming.

Het onderzoek heeft aangetoond dat de risico’s die zijn verbonden aan het beloningsbeleid en aan de toekenning van (variabele) beloningen op een aantal belangrijke onderdelen nog niet voldoende worden beheerst. De tekortkomingen hebben zowel betrekking op de vormgeving van het beloningsbeleid als op de governance die een prudente uitvoering van het beleid moet waarborgen.

De onderzoeksbevindingen zijn aanleiding voor DNB om de Principes voor een beheerst beloningsbeleidnader uit te werken in de vorm van een aantal ‘good practices’ bij elk Principe. De Principes en good practices zijn van toepassing op zowel de bestuurders als de medewerkers van een onderneming. De good practices vormen de input van DNB bij de verdere uitwerking van de Principes in samenwerking met de AFM. Het ministerie van Financiën, alsmede de sector zullen worden geconsulteerd.