Macroprudentieel Toezicht binnen DNB

Overige publicaties
Publicatiedatum 7 mei 2010

DNB publiceert haar nieuwe raamwerk voor macroprudentieel toezicht. Macroprudentieel toezicht richt zich op de soliditeit van het financiële stelsel als geheel. Het belang van dergelijk toezicht is door de kredietcrisis duidelijker dan ooit naar voren gekomen; een internationaal breed gedragen les is dan ook dat het macroprudentieel toezicht moet worden versterkt. Daartoe worden in Europa en wereldwijd stappen gezet.