Financiële opvoeding van kinderen op de basisschool

Overige publicaties
Publicatiedatum 15 september 2010

De Nederlandsche Bank (DNB) wil graag weten of jongeren van de basisschool goed met geld om kunnen gaan en wil mede daarom meer inzicht in de financiële opvoeding van deze jongeren. DNB vraagt zich daarnaast tevens af of zij door ouders van deze kinderen ook als medeverantwoordelijke voor de financiële opvoeding wordt beschouwd. DNB overweegt om zelf initiatieven te ontplooien richting financiële educatie van kinderen op de basisschool, waardoor een gedegen inzicht in de huidige stand van zaken onontbeerlijk is.