Thema's DNB Toezicht 2011: Strategie, gedrag en beter risico-management

Overige publicaties
Publicatiedatum 14 februari 2011

Toezicht op strategie en gedrag, verankering van nieuwe toezichtraamwerken, beter risicomanagement en scherper zicht op en achter de cijfers vormen de speerpunten van het DNB toezicht in 2011. DNB maakt een groter deel van haar capaciteit vrij voor thematisch toezicht. Dit is één van de manieren waarop invulling wordt gegeven aan de instellingsoverstijgende aanpak die is aangekondigd in de Visie DNB Toezicht 2010-2014.