Intentieverklaring markttoezichthoudersberaad

Overige publicaties
Publicatiedatum 15 april 2011

Het markttoezichthoudersberaad (MTB) wordt gevoerd door toezichthouders die zich volledig of als onderdeel van het takenpakket richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers. Hoewel elke toezichthouder daarin een eigen specifieke taak vervult, hebben zij bij toezicht op markten regelmatig met elkaar te maken. Daarbij zijn de vraagstukken en ontwikkelingen van het toezicht vaak vergelijkbaar.