Incidentele publicaties

Hier vindt u diverse publicaties van de Nederlandsche Bank (DNB) zoals studies en nota’s.

Downloaden

Deze publicaties zijn in het Nederlands en/of het Engels beschikbaar als .pdf document. U kunt ze hieronder downloaden.

1-15 van 49 resultaten
Overzicht van Overige publicaties
Titel of themaDatum
DNB Seminar Middelgrote Pensioenfondsen - ‘Wederzijdse verantwoordelijkheid’ juni 2017

Op 1 en 2 juni 2017 organiseerde DNB twee seminars voor middelgrote pensioenfondsen. Hieronder vindt u de slides die tijdens de seminars zijn gebruikt.

 

The Art of Transformation, will banks keep up? februari 2017

Dat was het thema van het bankenseminar van 8 februari in de Hermitage. Hier waren ruim honderd leden van de raden van bestuur van de banken in Nederland. DNB-toezichthouders en bestuurders van banken wisselden van gedachten over de invloed van transformatie op de banken: in het beleid én de dagelijkse praktijk. Met als doel om samen scherper in beeld te krijgen wat de impact is van de veranderingen.

Pakkende speeches werden gegeven door Jan Sijbrand: ‘trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair’, Hans de Jong (CEO Benelux Philips): ‘adapt! and drop your deadly beliefs’, Patrick Amis (ECB): ‘fintech is not a strategy but a business model’ en ten slotte Frank Elderson: ‘distinguish between ‘doing and acting’ versus ‘being and becoming’. Een en ander vond plaats onder begeleiding van dagvoorzitter Farid Tabarki (bekend van studio Zeitgeist) en werd verder ondersteund door een online app waarmee deelnemers a tempo vragen konden stellen over alles wat langs kwam.

Na een paneldiscussie werd het laatste deel van de dag besteed aan ronde tafelgesprekken, geleid door koppels van DNB’ers en externen, over diverse transformation gerelateerde onderwerpen, zoals business models, sustainability, cybercrime, crowdfunding & P2P, fintech, blockchain, Big data en de wijzigingen na PSD2.

Download de speech van Frank Elderson.

Supervision of Behaviour and Culture november 2015

2008 - The scale of the financial crisis showed us that supervision on figures and facts no longer sufficed. More than ever, we realized that our supervisory scope should be extended to include the people who pull the strings. Acting on this lesson, DNB launched a new kind of supervision in 2010: supervision of behavior and culture.

This book addresses questions such as How should we start this type of supervision? What tools and theoretical background should we apply? What kind of expertise is needed? Its foundation lies in a systematic approach based on field experience and substantive scientific research. Plus a deep-rooted conviction that this kind of supervision is a much-needed additional tool to further strengthen supervision.

Reactie DNB op Concept Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering augustus 2015

Op 14 augustus 2015 heeft De Nederlandsche Bank gereageerd op de consultatie van het Concept Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering. Lees de reactie van De Nederlandsche Bank.

DNB-rapport Visie op de structuur van de Nederlandse bankensector juni 2015
De Nederlandse bankensector moet diverser en concurrerender worden. Dat zal de stabiliteit en efficiëntie van de bancaire dienstverlening vergroten. In dit kader verwelkomt DNB meer toetreding door buitenlandse banken en door nieuwe innovatieve partijen. Daarnaast moeten fiscale stimulansen en andere marktverstoringen die aanzetten tot een grote sectoromvang verder worden afgebouwd. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de ‘Visie op de structuur van de Nederlandse bankensector’ die DNB vandaag uitbrengt.
Visie DNB toezicht 2014-2018 maart 2014

DNB zet zich in voor krachtig Europees bankentoezicht en gaat in haar eigen toezichtaanpak verder werken aan verbetering van de informatievoorziening, de kwaliteit van de risicoanalyse en gedragsbeïnvloeding van de onder toezicht staande instellingen. Het toezicht op de integriteit van de financiële sector wordt geïntensiveerd en er wordt binnen de wettelijke mogelijkheden meer openheid gezocht over de toezichtpraktijk. Dat stelt toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB) in haar 'Visie DNB Toezicht 2014-2018'.

Download: Nederlands (PDF, 345,9 kB) | papieren versie: bestel
Reactie DNB op voorontwerp wetsvoorstel algemeen pensioenfonds februari 2014

Op 24 februari 2014 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) gereageerd op de consultatie van het voorontwerp wetsvoorstel algemeen pensioenfonds van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees de reactie van DNB op http://www.internetconsultatie.nl/wet_algemeen_pensioenfonds

Reactie DNB op voorontwerp wetsvoorstel Pensioencommunicatie januari 2014
Op 16 januari 2014 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) gereageerd op de consultatie van het voorontwerp wetsvoorstel Pensioencommunicatie van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees de reactie van DNB via op http://www.internetconsultatie.nl/pensioencommunicatie
Position paper on the issue of access to the payment account april 2013
In the past years e-commerce has grown at a rapid rate. Payment methods suited for online environments have not everywhere been fully developed. One of the well-known exceptions is payments based on online banking. In the world of new payments, more and more ways of payment services suited for each situation will arise. By opening up the payment account to new parties, albeit to a certain extent for specific transaction use cases, this could support innovation and eventually lead to even more efficient means of payment. However, this should only be set up with 1) sufficient control measures, to safeguard the level of security and hence trust in online transactions, and 2) a legal framework for access to the payment account.
Informatiebulletin Toetsingen Algemeen mei 2012
De AFM en DNB toetsen personen die worden voorgedragen voor functies in de financiële sector op betrouwbaarheid en/of deskundigheid. Dit gezamenlijke bulletin bevat belangrijke informatie over het toetsingsproces voor alle ondernemingen die onder toezicht staan van de AFM en DNB. Over ontwikkelingen ten aanzien van het toetsingsproces,de Bestuurdersmonitor,observaties van de AFM en DNB over het toetsingsproces en verbeterpunten. Er is een algemene versie en een versie voor pensioenfondsen.
Informatiebulletin Toetsingen Pensioenen mei 2012
De AFM en DNB toetsen personen die worden voorgedragen voor functies in de financiële sector op betrouwbaarheid en/of deskundigheid. Dit gezamenlijke bulletin bevat belangrijke informatie over het toetsingsproces voor alle ondernemingen die onder toezicht staan van de AFM en DNB. Over ontwikkelingen ten aanzien van het toetsingsproces,de Bestuurdersmonitor,observaties van de AFM en DNB over het toetsingsproces en verbeterpunten. Er is een algemene versie en een versie voor pensioenfondsen.
Tussenrapportage over het DNB toezicht op Gedrag en Cultuur december 2011

In de DNB ‘Visie op toezicht 2010-2014’ is gedrag en cultuur een van de speerpunten van het toezicht. Gedrag en cultuur binnen een onderneming hebben zijn weerslag op de resultaten van de onderneming. In het toezicht op gedrag en cultuur kijkt DNB nadrukkelijk naar zaken zoals leiderschap en leiderschapstijlen, overtuigingen en waarden van medewerkers, de openheid waarmee zaken besproken worden en onbewuste collectieve gedragspatronen.

Position Paper - DNB: zachte contracten vragen om een stevig toezichtkader september 2011
Op korte termijn gaat de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesprekken voeren met diverse bij het pensioenakkoord betrokken partijen. Tijdens dit gesprek zal verder worden ingaan op de consequenties van het pensioenakkoord voor het toezicht.
Intentieverklaring markttoezichthoudersberaad april 2011
Het markttoezichthoudersberaad (MTB) wordt gevoerd door toezichthouders die zich volledig of als onderdeel van het takenpakket richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers. Hoewel elke toezichthouder daarin een eigen specifieke taak vervult, hebben zij bij toezicht op markten regelmatig met elkaar te maken. Daarbij zijn de vraagstukken en ontwikkelingen van het toezicht vaak vergelijkbaar.
1-15 van 49 resultaten