DNB Publicaties

DNB Magazine

DNB Magazine is een blad dat de vele aspecten van de economie ontrafelt. In de global village die de wereld vandaag de dag is kijken we daarbij tot ver voorbij onze grenzen.

Lees meer over: DNB Magazine

Brochures

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een aantal brochures ontwikkeld over uiteenlopende onderwerpen als de taken van DNB, het inwisselen van guldens en de echtheid van eurobankbiljetten.

Lees meer over: Brochures

Overzicht Financiële Stabiliteit

In deze halfjaarlijkse publicatie schetst de Nederlandsche Bank de ontwikkelingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële stabiliteit in Nederland. Het Overzicht Financiële Stabiliteit is ook in het Engels beschikbaar. U vindt hier ook de OFS follow-up monitor, die een overzicht biedt van de opvolging die is gegeven aan de aanbevelingen uit voorgaande edities van het Overzicht Financiële Stabiliteit.

Lees meer over: Overzicht Financiële Stabiliteit

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten

In de halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten staan de voorspellingen van DNB voor de Nederlandse economie centraal. Deze worden geplaatst tegen de achtergrond van de recente nationale en internationale ontwikkelingen.

Voorgaande edities kunt u vinden onder de artikelen van het menu Kwartaalberichten.

Lees meer over: Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten

Jaarverslag

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert rond eind maart haar jaarverslag en MVo verslag. De Engelstalige versie ervan verschijnt twee maanden later.

Lees meer over: Jaarverslag

DNB Research Newsletter

Deze publicatie bevat informatie over recente onderzoeken, vacatures en stagemogelijkheden bij de onderzoeksafdeling van de Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast vindt u in de DNB Research Newsletter een uitgebreide agenda met daarin de onderzoeksseminars, conferenties en workshops, en leest u over het Visiting Scholar Programme van DNB.

Lees meer over: DNB Research Newsletter

DNB Working Papers Reeks

In de reeks Working Papers rapporteert de Nederlandsche Bank (DNB) over de resultaten van haar wetenschappelijk onderzoek. U kunt de Papers downloaden. De reeks DNB Working Papers is gestart in juni 2004 en vervangt eerdere reeksen als DNB Staff reports, DNB Onderzoeksrapporten, PVK Rapporten en de PVK Studies.

Lees meer over: DNB Working Papers Reeks

Occasional Studies

Enkele keren per jaar publiceert de Nederlandsche Bank (DNB) haar Occasional Studies. In deze studies wordt voor een breed publiek dieper ingegaan op een bepaald onderzoeks- of beleidsthema. De reeks draagt bij aan nationale en internationale beleidsdiscussies.

Lees meer over: Occasional Studies

Apps en digitale publicaties

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op digitaal gebied diverse publicaties ontwikkeld. Zo zijn er de apps die helpen om valse bankbiljetten te identificeren of eenvoudig een IBAN op te zoeken. Ook geeft DNB diverse brochures als E-book uit. De PDF-versie van deze publicaties vindt u onder Brochures.

Lees meer over: Apps en digitale publicaties

DNB video's

Op deze pagina vindt u een overzicht van de diverse video's die de Nederlandsche Bank heeft uitgebracht. Ook heeft DNB een eigen YouTube kanaal.

Lees meer over: DNB video's