DNB Publicaties

Dossier brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) binnenkort verlaten. Kunnen we daarna nog gewoon pinnen tijdens een stedentrip naar Londen? Is het nog mogelijk geld over te maken naar vrienden of bedrijven in het VK?

Lees meer over: Dossier brexit

Overzicht Financiële Stabiliteit

In deze halfjaarlijkse publicatie schetst de Nederlandsche Bank de ontwikkelingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële stabiliteit in Nederland. Het Overzicht Financiële Stabiliteit is ook in het Engels beschikbaar. U vindt hier ook de OFS follow-up monitor, die een overzicht biedt van de opvolging die is gegeven aan de aanbevelingen uit voorgaande edities van het Overzicht Financiële Stabiliteit.

Lees meer over: Overzicht Financiële Stabiliteit

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten

In de halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten staan de voorspellingen van DNB voor de Nederlandse economie centraal. Deze worden geplaatst tegen de achtergrond van de recente nationale en internationale ontwikkelingen.

Voorgaande edities kunt u vinden onder de artikelen van het menu Kwartaalberichten.

Lees meer over: Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten

Jaarverslag

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert rond eind maart haar jaarverslag en MVo verslag. De Engelstalige versie ervan verschijnt twee maanden later.

Lees meer over: Jaarverslag

De Toezicht Vooruitblik

In deze jaarlijkse publicatie leest u waar De Nederlandsche Bank extra aandacht aan besteedt bij het toezicht op de financiële sector in Nederland.

Lees meer over: De Toezicht Vooruitblik

Occasional Studies

Enkele keren per jaar publiceert de Nederlandsche Bank (DNB) haar Occasional Studies. In deze studies wordt voor een breed publiek dieper ingegaan op een bepaald onderzoeks- of beleidsthema. De reeks draagt bij aan nationale en internationale beleidsdiscussies.

Lees meer over: Occasional Studies

DNB Working Papers

In de Working Papers wordt gerapporteerd over de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek van de Nederlandsche Bank (DNB).

Lees meer over: DNB Working Papers

DNB Research Newsletter

Deze publicatie bevat informatie over recente onderzoeken, vacatures en stagemogelijkheden bij de onderzoeksafdeling van de Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast vindt u in de DNB Research Newsletter een uitgebreide agenda met daarin de onderzoeksseminars, conferenties en workshops, en leest u over het Visiting Scholar Programme van DNB.

Lees meer over: DNB Research Newsletter

Onderwijsmateriaal

Naast het educatieve materiaal dat u hieronder aantreft, heeft DNB ook allerlei andere publicaties met interessante informatie. Ook biedt DNB een aantal games en films en zijn er digitale pesentaties beschikbaar. Meer informatie vindt u hier.

Lees meer over: Onderwijsmateriaal

Brochures

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een aantal brochures ontwikkeld over uiteenlopende onderwerpen als de taken van DNB, het inwisselen van guldens en de echtheid van eurobankbiljetten.

Lees meer over: Brochures

Apps en digitale publicaties

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op digitaal gebied diverse publicaties ontwikkeld. Zo zijn er de apps die helpen om valse bankbiljetten te identificeren of eenvoudig een IBAN op te zoeken. Ook geeft DNB diverse brochures als E-book uit. De PDF-versie van deze publicaties vindt u onder Brochures.

Lees meer over: Apps en digitale publicaties