DNB magazine 2000 - nummer 2

DNB Magazine
Publicatiedatum 1 maart 2000

In dit nummer - ‘Duisenberg is de coach, wij zijn de spelers op het veld.’ DNB magazine maakt een rondgang langs een aantal centrale banken in Europa - Een interview met Jean Claude Trichet van Banque de France - Sprookje of spookje? Voortdurende economische groei en stijgende welvaart, nooit meer inflatie en recessie. Wat moet de centrale bank met de Nieuwe Economie? - Een pittig gesprek of een acceptgiro. DNB mag sinds kort boetes en dwangsommen opleggen aan financiële instellingen die zich niet aan de regels houden - Herkenning en heimwee aan het Frederiksplein. Wat vinden een Duitse, een Griekse, een Nieuw-Zeelandse en een Noorse DNB ’er van werken en leven in Amsterdam?