Handhavingsmaatregelen en sancties

Diverse toezichtwetten bieden DNB de mogelijkheid om door haar opgelegde handhavingsmaatregelen en sancties openbaar te maken. In sommige gevallen is DNB zelfs verplicht om deze openbaar te maken.

In de hieronder gepubliceerde handhavingsmaatregelen en sancties wordt, voor zover dat verplicht en aan de orde is, in een schema vermeld op welke datum een bezwaar, een beroep en een hoger beroep tegen een getroffen handhavingsmaatregel of sanctie is ingesteld en wat daarvan de uitkomsten zijn. Een nadere toelichting op de openbaarmaking door DNB vindt u hier.

Voor het bepalen van de hoogte van een boete heeft DNB richtlijnen vastgesteld. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat verschillende zaken op een consistente wijze worden beoordeeld en dat er een passende boete wordt opgelegd. De richtlijnen vindt u hier.