DNB-conjunctuurindicator

De DNB-conjunctuurindicator heeft tot doel omslagen in de Nederlandse conjunctuur tijdig te signaleren. De voorlopende indicator blikt tot zes maanden vooruit. Deze is samengesteld uit vijf deelreeksen: het vertrouwen van consumenten in het economische klimaat over de komende 12 maanden, de verwachte bedrijvigheid in Duitsland, nieuwe orders van de productiesector, ingekochte materialen van de productiesector en de korte rente.

Conjunctuurindicator

Tekenen van herstel

De DNB-conjunctuurindicator signaleert dat de bbp-groei in afgelopen zomer zijn dieptepunt heeft bereikt. Uitgaande van de ontwikkeling en van de onderliggende deelreeksen (t/m september), voorziet de DNB-conjunctuurindicator een voorzichtig herstel in de komende 6 maanden. De voorlopende indicator is over de hele periode negatief. Dit betekent dat de bbp-groei (ten opzichte van een jaar eerder) voorlopig onder de trendgroei blijft. Op jaarbasis is er nog geen sprake van een inhaalgroei.  

Een kanttekening bij de actuele indicator is dat het recente nieuws over de verzwaring van de contactbeperkende maatregelen nog niet is meegenomen. Naar verwachting komt dit nieuws op zijn vroegst pas aan het eind van oktober tot uiting in de onderliggende deelreeksen.  

* Vanwege de ongekende diepte van de COVID-19-crisis is ervoor gekozen een gefilterde bbp-reeks te presenteren als referentiereeks. Normaliter is de bbp-referentiereeks enkel genormaliseerd.