Onderzoek bij DNB/Research at DNB

Het onderzoek bij DNB is gericht op ondersteuning van de beleidsactiviteiten van de bank door hoogwaardig en beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar onderwerpen die relevant zijn voor de kerntaken van DNB.

Daarnaast zijn de onderzoekers bij DNB ook verantwoordelijk voor het opstellen van economische modellen en prognoses. DNB heeft een onderzoeksafdeling met ongeveer 25 onderzoekers. Ook een aantal medewerkers van andere divisies besteden een deel van hun tijd aan wetenschappelijk onderzoek.

DNB organiseert zowel een interne als externe reeks onderzoeksseminars. In het najaar houden wij onze jaarlijkse onderzoeksconferentie en daarnaast organiseren wij gedurende het jaar verscheidene kleinere onderzoeksbijeenkomsten. Elk jaar ontvangen wij een aantal externe onderzoekers op de bank in het kader van het VSP, ons programma voor gastwetenschappers. Onze medewerkers presenteren hun werk tijdens internationale wetenschappelijke conferenties en publiceren in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften.

Omdat het onderzoek zich afspeelt in een internationale omgeving met als voertaal Engels, wordt het deel Onderzoek van deze site alleen in het Engels gepubliceerd.

Research of De Nederlandsche Bank seeks to support DNB’s policy activities through high-quality, policy oriented scientific research on subjects relevant to DNB’s core duties.

Also, DNB researchers are responsible for the compilation of economic models and projections. The Economics and Research Department employs about 25 researchers. In addition, some staff members in other divisions also devote part of their time to scientific research.


DNB organises both internal and external research seminars. In the autumn, we have our annual research conference, and several smaller events are staged in the course of each year. Every year, DNB welcomes several external researchers in the context of its Visiting Scholars Programme. DNB staff members present their work at international scientific conferences and publish their work in authoritative scientific journals.
Because DNB’s research work is set in an international, English-speaking context, the Research pages of this site are presented only in English.