Onderzoek bij DNB

Het onderzoek bij DNB is gericht op ondersteuning van de beleidsactiviteiten van de bank door hoogwaardig en beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar onderwerpen die relevant zijn voor de kerntaken van DNB.

Daarnaast zijn de onderzoekers bij DNB ook verantwoordelijk voor het opstellen van economische modellen en prognoses. DNB heeft een onderzoeksafdeling met ongeveer 15 voltijds onderzoekers. Ook een aantal medewerkers van andere afdelingen besteden een deel van hun tijd aan wetenschappelijk onderzoek.

DNB organiseert zowel een interne als externe reeks onderzoeksseminars. In het najaar houden wij onze jaarlijkse onderzoeksconferentie en daarnaast organiseren wij gedurende het jaar verscheidene kleinere onderzoeksbijeenkomsten. Elk jaar ontvangen wij een aantal externe onderzoekers op de bank in het kader van het VSP, ons programma voor gastwetenschappers. Onze medewerkers presenteren hun werk tijdens internationale wetenschappelijke conferenties en publiceren in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften.

Omdat het onderzoek zich afspeelt in een internationale omgeving met als voertaal Engels, wordt het deel Onderzoek van deze site alleen in het Engels gepubliceerd.