Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Laatst bijgewerkt: 20 mei 2022 05:28 Nederlandse depositogarantie

NatWest Markets N.V.

Nederlandse depositogarantie

 • Statutaire naam: NatWest Markets N.V.
 • Handelsnaam: NatWest Markets N.V., NatWest Markets, NWM
 • Statutaire zetel: AMSTERDAM, NEDERLAND
 • KvK: 33002587
 • LEI-code: X3CZP3CK64YBHON1LE12
 • Relatienummer DNB: B0148
 • Type: Emittent effecten CSDB, Bank - CI

Contactgegevens

Vestigingsadres

 • Adres: Claude Debussylaan 94
 • Postcode: 1082MD
 • Plaats: AMSTERDAM
 • Land: Nederland

Postadres

 • Adres: Postbus 12925
 • Postcode: 1100AX
 • Plaats: AMSTERDAM
 • Land: Nederland

Vergunningen

ArtikelActiviteitBegindatumEinddatumOnherroepelijkheidsdatum
2:13 lid 1 Uitoefenen van het bedrijf van bank01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden3-2-2010
02. Verstrekken van leningen3-2-2010
03. Leasing3-2-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt3-2-2010
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 43-2-2010
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten3-2-2010
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)3-2-2010
07b. valuta's3-2-2010
07c. financiële futures en opties3-2-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten3-2-2010
07e. effecten3-2-2010
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee3-2-2010
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden3-2-2010
10. Bemiddeling op de interbankmarkten3-2-2010
11. Vermogensbeheer en -advisering3-2-2010
12. Bewaarneming en beheer van effecten3-2-2010
13. Commerciële inlichtingen3-2-2010
14. Verhuur van safes3-2-2010
15. Uitgifte van elektronisch geld3-2-2010