Behandeling melding

Toezichtprofessionals van DNB beoordelen uw melding. Zij kunnen contact met u opnemen om nadere vragen te stellen over uw melding.

Indien uw melding objectief is en voldoende onderbouwd door feiten, kan DNB besluiten nader onderzoek in te stellen naar het feit waarover u heeft gemeld. 

Terugkoppeling

Het DNB Meldpunt Misstanden kan door haar wettelijke geheimhoudingsplicht niet inhoudelijk aan u terugkoppelen over de aanpak en de status van de melding. Wanneer de melding ertoe leidt dat DNB een persbericht uitbrengt, stelt DNB u hiervan vooraf op de hoogte.