Kunstcollectie

De Nederlandsche Bank (DNB) verzamelt kwalitatief hoogstaande, jonge hedendaagse kunst. DNB geeft haar medewerkers hiermee een inspirerende werkomgeving en biedt jonge, talentvolle kunstenaars een podium in haar expositieruimte.

Unlocked/Reconnected

Unlocked/Reconnected

De Nederlandsche Bank doet mee aan de tentoonstelling Unlocked/Reconnected. Dit is een collectief initiatief dat zo’n tweehonderd ‘huizen voor de kunst’ door heel Nederland met elkaar verbindt. Het doel van deze tentoonstelling is om gezamenlijk te reflecteren op wat (t)huis is; een begrip dat dankzij de Corona-crisis een extra lading heeft gekregen. Met de tentoonstelling wordt tevens het einde van de culturele lockdown en daarmee de herstart van het culturele leven gemarkeerd.

Ter deelname aan deze tentoonstelling heeft De Nederlandsche Bank er voor gekozen om een sculptuur van Sander Breure en Witte van Hulzen tentoon te stellen. Opvallend aan dit beeld is de uitgestoken hand; een hand die in deze crisistijd zowel een begroeting als een teken van afstand symboliseert.

Deze sculptuur en de andere werken uit de tentoonstelling Unlocked/Reconnected zijn van 1 juni t/m 1 september te bewonderen. Ga voor meer informatie over de tentoonstelling en de instanties die mee doen naar www.unlockedreconnected.nl.


Visie op de collectie

De Kunstcommissie is verantwoordelijk voor het kunstbeleid. Met een relatief klein budget streeft de commissie naar een collectie die een afspiegeling vormt van de ontwikkelingen in de beeldende kunst. De interesse gaat vooral uit naar werken die een duidelijke ontwikkeling markeren in het werk van een veelbelovende of meer gevestigd kunstenaar. De collectie bevat alle disciplines in de beeldende kunst.

Aanwinsten kunstcollectie

De kunstcollectie is experimenteel, eigenzinnig en vernieuwend. Er bestaat evenwicht tussen het vertrouwde en het verrassende. Voortbouwend op de bestaande kunstcollectie worden steeds nieuwe werken toegevoegd. Werken die niet langer passen in de kunstcollectie worden afgestoten. Bekijk onderstaande download om een indruk te krijgen van de werken.

Kunst op de werkvloer 

De kunstcollectie wordt ingezet als functionele aankleding van het gebouw en draagt bij aan een inspirerende werkomgeving voor alle medewerkers. Iedere medewerker mag dan ook kunst lenen voor op de werkplek. Dit verhoogt niet alleen het werkplezier, maar leidt er ook toe dat medewerkers meer vertrouwd raken met hedendaagse kunst.

Kunst en samenleving 

DNB biedt jonge, talentvolle kunstenaars een podium in haar expositieruimte. Hiermee stimuleert DNB de kunstenaars zich verder te ontwikkelen. Ook worden er veel bruiklenen gegeven voor exposities. Incidenteel verstrekt de Kunstcommissie opdrachten aan kunstenaars. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere kunstinstellingen.