Kunstcollectie

De Nederlandsche Bank (DNB) verzamelt kwalitatief hoogstaande, jonge hedendaagse kunst. DNB geeft haar medewerkers hiermee een inspirerende werkomgeving en biedt jonge, talentvolle kunstenaars een podium in haar expositieruimte.

Visie op de collectie

De Kunstcommissie is verantwoordelijk voor het kunstbeleid. Met een relatief klein budget streeft de commissie naar een collectie die een afspiegeling vormt van de ontwikkelingen in de beeldende kunst. De interesse gaat vooral uit naar werken die een duidelijke ontwikkeling markeren in het werk van een veelbelovende of meer gevestigd kunstenaar. De collectie bevat alle disciplines in de beeldende kunst.

Aanwinsten kunstcollectie

De kunstcollectie is experimenteel, eigenzinnig en vernieuwend. Er bestaat evenwicht tussen het vertrouwde en het verrassende. Voortbouwend op de bestaande kunstcollectie worden steeds nieuwe werken toegevoegd. Werken die niet langer passen in de kunstcollectie worden afgestoten. Bekijk onderstaande download om een indruk te krijgen van de werken.

Kunst op de werkvloer 

De kunstcollectie wordt ingezet als functionele aankleding van het gebouw en draagt bij aan een inspirerende werkomgeving voor alle medewerkers. Iedere medewerker mag dan ook kunst lenen voor op de werkplek. Dit verhoogt niet alleen het werkplezier, maar leidt er ook toe dat medewerkers meer vertrouwd raken met hedendaagse kunst.

Kunst en samenleving 

DNB biedt jonge, talentvolle kunstenaars een podium in haar expositieruimte. Hiermee stimuleert DNB de kunstenaars zich verder te ontwikkelen. Ook worden er veel bruiklenen gegeven voor exposities. Incidenteel verstrekt de Kunstcommissie opdrachten aan kunstenaars. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere kunstinstellingen.