Expositieprogramma 2014

Regelmatig organiseert de Nederlandsche Bank (DNB) exposities. Deze zijn enerzijds bedoeld als podium voor jonge kunstenaars, en anderzijds om medewerkers kennis te laten maken met ontwikkelingen in de moderne beeldende kunst. De exposities zijn op afspraak ook voor niet-medewerkers te bezoeken.

Joanneke Meester - ‘I am not doing anything until I feel the need’
In 2004 verwierf Joanneke Meester internationale bekendheid met het spraakmakende pistooltje dat zij maakte van haar eigen huid. Maatschappelijk bewustzijn is een centraal thema binnen haar werk. Ze maakt gebruik van een herkenbare beeldtaal om met een breed publiek te kunnen communiceren. Interactie met de toeschouwer speelt voor haar dan ook een grote rol. Dit was duidelijk te zien in haar tijdelijke installatie van gele verkeersborden met relativerende teksten in de openbare ruimte van Amsterdam en Heerlen.

Joanneke Meester denkt na over de noodzakelijkheid van de dingen die men zichzelf en elkaar in het dagelijkse leven oplegt. Zoekend naar een handvat formuleerde zij de zin ‘I am not doing anything until I feel the need’. Meester heeft 365 kunstenaars uitgenodigd om hun persoonlijke interpretatie van de zin om te zetten in een beeld voor in een scheurkalender. Deze kalender confronteert de toeschouwer dagelijks met het mantra: ‘I am not doing anything until I feel the need’. De tentoonstelling geeft een overzicht van vrijwel alle originele werken uit de scheurkalender.

Performing Silence - Sarah van Sonsbeeck en Antonis Pittas
Performing Silence presenteert het werk van twee opkomende kunstenaars: Sarah van Sonsbeeck (NL, 1976) en Antonis Pittas (GR, 1973). Zowel van Sonsbeeck als Pittas creëren grote installaties en sculpturen die de uitvoerende aspecten van ruimte en ruimtelijke ervaring onderzoeken.

Waar Van Sonsbeeck zich toelegt op geluiden, geluidsverontreiniging en het daaruit voortvloeiende verlangen naar rust en stilte, is Pittas vooral geïnteresseerd in de ‘stilte na de storm’ – het moment van plotselinge rust tijdens een wapenstilstand of nadat een conflict is beëindigd.

Pittas verkent met zijn installatie de toestand van de openbare ruimte na de recente onrust in Istanbul en Caïro. Het werk van Van Sonsbeeck concentreert zich op de vraag in hoeverre het mogelijk is een gevoel van individualiteit te behouden tegen de achtergrond van het totalitaire publieke ‘geluid’.

Zelfbehoud, zelfbescherming en de kwetsbaarheid van het menselijk leven vormen terugkerende thema's in de oeuvres van beide kunstenaars. De kunstwerken getoond bij de Nederlandsche Bank vangen en vereeuwigen de tijdelijke momenten waarin verandering optreedt, en hiermee leggen ze de krachten van de ‘publieke ruimte’ bloot. In dit verband kan Performing Silence ook worden beschouwd als een poging tot hernieuwde toe-eigening.

Birza en Strik – Werken uit de collectie van DNB
In de tentoonstellingsruimte van DNB een tentoonstelling te zien met werken van Rob Birza en Berend Strik. De tentoonstelling toont een overzicht van bijna alle werken van deze twee eigentijdse en toonaangevende kunstenaars die DNB in haar collectie heeft.

In april 2014 heeft de Kunstcommissie het werk Decipher the Artist's Mind: The Touch and The Nestle: One Skin in relation to other skins.
One mind in relation to other minds (Atelier van Lieshout)van Berend Strik aangekocht. Vanaf 2012 richt Strik zijn blik op kunstenaarsateliers in binnen en buitenland. In de ateliers ontbreken mensen waardoor de betekenis van de desbetreffende werken en het maakproces zelf naar voren komen. Met dit werk benadrukt Strik vooral de huid van de werken van Atelier van Lieshout. Ze staan opgestapeld te wachten op hun bestemming. De aankoop van dit werk is de aanleiding geweest voor de Kunstcommissie om een tentoonstelling te maken rondom de twee grote hedendaagse meesters die DNB in haar collectie heeft.

Het grillige oeuvre van Rob Birza staat bol van paradoxen: orde die chaos is, het geestelijke dat zinnelijk is, het verhevene dat banaal is. Zijn werk gedijt bij een onconventionele bundeling van stijlen, materialen en technieken, die worden ingezet voor verleiding en misleiding, vernietiging en creatie, ontkenning en bevestiging. Alles wat zijn werk suggereert, wordt in datzelfde werk transparant gemaakt. Birza gaat te werk als een goochelaar die het publiek dat hij bedot in vertrouwen neemt over de werking van de truc. Dat maakt zijn werk niet alleen uitdagend, maar ook innemend en genereus.

Ook Berend Strik richt zich niet slechts op één medium, maar opereert op verschillende terreinen aan de rand van de beeldende kunst, zoals borduurkunst, video, fotografie en architectuur. Hij verwierf in de jaren negentig in binnen- en buitenland bekendheid met zijn borduurwerken die zijn ontstaan vanuit een verleiding door het gewone en het alledaagse. Zijn werken zijn geborduurd op verschillende ondergronden zoals zijde, plastic en foto's. Strik definieert zijn vorm van borduren als een vorm van onzichtbaar geweld, een handeling die zowel een extase van borduren is als een vorm van penetratie, een agressie tegen onszelf.

Simon van Til - One and the Other
De tentoonstelling One and the Other toont nieuwe en recente werken van Simon van Til (1985). In deze werken staan beschouwingen omtrent duplicatie en representatie centraal. Middels fotografische reproductie duidt Van Til de relatie tussen de waarneembare wereld en de afbeelding hiervan. Ieder werk richt zich zowel op de specifieke omstandigheden van het subject vóór de camera, als op de vorming van een beeld binnen de camera. Een reflexieve vorm van het vastleggen van de werkelijkheid in beelden.

Het diepzwarte werk Umbra in Umbra is in de nacht gefotografeerd bij volle maan. Dit werk toont een schaduw gevallen op de schaduwzijde van de Aarde, een fotografisch beeld dat nauwelijks aan het licht wil komen.

Het klein-formaat werk The Parallel I laat zien hoe een enkelvoudig object door middel van een dubbelbelichting wordt verdubbeld en evenwijdig aan zichzelf komt te lopen. Het werk Two Chimú-Inca Vessels herhaalt de methode van een dubbele belichting, maar verenigt twee verwante, verspreide objecten tot een ogenschijnlijk enkel beeld.

Gekenmerkt door een inherente tweeledigheid, verkent het werk van Simon van Til, evenals deze tentoonstelling, op uiteenlopende wijze de verhouding tussen plaats en verplaatsing, tussen object en representatie.

De geschiedenis van 18 presidenten -200 jaar DNB in retrospectief
Sinds de oprichting op 1 april 1814 hebben 18 presidenten aan het roer gestaan van de Nederlandsche Bank: van Paul Iwan Hogguer tot Klaas Knot. Traditie is dat ze bij hun afscheid geportretteerd worden en vervolgens een plek verwerven in de grote directievergaderzaal in een constructie van Hein Salomonson.

Voor de tentoonstelling De geschiedenis van 18 presidenten hebben zij tijdelijk hun verheven plaats verruild voor de expositieruimte van DNB. Hier fungeren zij als boegbeeld voor de verbeelding van twee eeuwen DNB. Twee eeuwen waarin, zoals koning Willem I het bij de oprichting van de Nederlandsche Bank in 1814 voor ogen stond, met ‘goede trouw en eerlijkheid, vlijt en volharding’ steeds is gestreefd naar ‘welvaart onder de ingezetenen’.

Het depot van het Historisch archief van DNB bevat een bonte verzameling van voorwerpen en afbeeldingen. Van affiches, bankbiljetten en bouwplannen tot portretten, spotprenten en tabaksdozen. Kostbaarheid of curiositeit: allemaal vormen ze tastbare herinneringen aan de ambtsperioden van de achttien presidenten en daarmee aan de geschiedenis van DNB. Voor deze tentoonstelling maakten de Kunstcommissie en het Historisch archief van DNB samen met gastcurator Martin van Vreden een selectie uit de verzameling om zo 200 jaar DNB in retrospectief te verbeelden.

Protagonists - Martine Stig
Protagonists is een tentoonstelling van Martine Stig (1972) waarin recent en vroeger werk zijn samengebracht. De getoonde werken bouwen voort op de vraag in hoeverre beeldcultuur onze ervaring van de zichtbare werkelijkheid beïnvloedt. Kunnen we met ons voorstellingsvermogen voorbij de beeldenvloed die ons heeft gevormd, en zijn we in staat werkelijk iets nieuws te zien?

In de films Suto-ri- en Play bouwt Stig voort op het collectieve onderbewuste van cinematografische clichés. Met een ‘verborgen’ camera filmde ze stadsbeelden. Toevallige passanten, zich niet bewust van de aanwezigheid van een camera, worden hoofdrolspelers in een film. De meest recente serie Cauchy Horizons laat ons de toekomst zien zoals beleefd in onze science fiction herinnering. Het werk laveert tussen het nu, de flash forward en de flash back waarbij de tijdsbeleving aan het wankelen wordt gebracht.

De portrettenserie Ante refereert aan het iconische karakter van de schoolfoto; de kijker wordt uitgenodigd denkbeeldige scenario’s op de geportretteerden te projecteren.

Schottenrock – Cornelius Quabeck
‘Schottenrock’ is een expositie van de jonge Duitse kunstenaar Cornelius Quabeck. Quabeck laat in deze nieuwe expositie een groep van dertien schilderijen zien die hij in 2011 als artist in residence in Glasgow vervaardigde.

Quabeck geboren in 1974 te Wuppertal (Duitsland), schilderde na zijn afstuderen in 2000 aan Chelsea College of art and design, voornamelijk figuratieve voorstellingen. Na een verblijf van twee maanden in Glasgow liet hij zich inspireren door de Schotse ruit en door de clichés waar mensen Schotland mee associëren.

Niet alleen de op humoristische wijze weergegeven clichés komen aan bod. Ook intieme schilderijen van Quabeck’s vrouw vormen een onderdeel van deze expositie. ‘Schottenrock’ geeft een variëteit aan verhalen over dagdromen en slapeloosheid in de nacht, een mix van emoties als opwinding en eenzaamheid. Ervaringen die niet ongewoon zijn voor de reiziger naar nieuwe bestemmingen.