Kunst en samenleving

De Nederlandsche Bank (DNB) zet zich met haar kunstcollectie op verschillende manieren in voor de samenleving. Zo biedt DNB jonge, talentvolle kunstenaars een podium in haar expositieruimte, worden veel bruiklenen gegeven voor exposities en verstrekt DNB incidenteel opdrachten aan kunstenaars.

Opdrachten

Ter gelegenheid van het 200-jarig jubileum van DNB in 2014 bezochten drie kunstenaars – Cristina Lucas, Sarah van Sonsbeeck en Berend Strik – de goudkluis. Naar aanleiding van dit bezoek stelden zij ieder voor zich een tentoonstelling samen. Het werk dat zij hiervoor vervaardigden, verwierf de Kunstcommissie

Samenwerkingen

Waar mogelijk werkt DNB samen met andere kunstinstellingen. In voorgaande jaren heeft DNB samengewerkt met het Dordrechts museum, het Centraal Museum Utrecht, Museums Ons' Lieve Heer op Solder en Museum Hilversum

Oprichter en participant

DNB is een van de oprichters van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en van de International Association of Corporate Collections of Contemporary Art (IACCCA). Daarnaast participeert DNB in verschillende organisaties, zoals de Vereniging Rembrandt, de Rijksakademie van beeldende kunsten en het Mondriaan Fonds.