William Monk - Skull I

William Monk is een schilder die het ambacht vol verve uitvoert. Zijn kleuren schreeuwen om de aandacht.
Eigenlijk gaat het de kunstenaar niet zozeer om de voorstelling als wel om de handeling van het schilderen.

William Monk - Skull I
Qua thematiek kiest Monk uit een diversiteit aan thema's. Hij neemt als uitgangspunt afbeeldingen uit tijdschriften en kranten, maar vervormt het beeld. Hierdoor ontstaat er een afstand tot de werkelijkheid. Hij past hiermee in een schildertraditie van de 20e eeuw.

William Monk bezocht van 2004 tot 2006 de Ateliers in Amsterdam. In 2005 was hij één van de winnaars van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst.

Het schilderij Skull Ilijkt van dichtbij op een abstract gekleurd werk, maar pas op afstand wordt de schedel zichtbaar.