Bibliotheek

De bibliotheek van de Nationale Numismatische Collectie (NNC) beschikt over een uitgebreide verzameling literatuur op het gebied van de numismatiek. De bibliotheek is gehuisvest in het gebouw van De Nederlandsche Bank (DNB).

Munt glossy

De NNC-bibliotheek bestaat uit ongeveer 25.000 boektitels vanaf de zestiende eeuw tot heden en circa 25.000 tijdschriften en veilingcatalogi. Daarnaast is een rijke verzameling muntplakkaten, handschriften en documentatiemateriaal aanwezig. In de NNC-bibliotheek zijn de bibliotheken van Het Koninklijk Penningkabinet, Het Nederlands Muntmuseum en de numismatische afdeling van DNB geïntegreerd.  

Raadplegen en bezoeken
U kunt de NNC-bibliotheek online raadplegen via Worldcat. Ook kunt u de bibliotheek op afspraak bezoeken. De boeken worden niet uitgeleend en het maken van kopieën is beperkt mogelijk. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar: bibliotheek_NNC@dnb.nl.
Mist u boeken in de collectie? Stuur dan een e-mail met de gegevens van het boek (minimaal titel en auteur) naar bibliotheek_NNC@dnb.nl we kunnen dan bepalen of het in de collectie past en het aanschaffen.