Bruikleenbeleid

De Nederlandsche Bank (DNB) voert een actief bruikleenbeleid en geeft objecten uit de Nationale Numismatische Collectie (NNC) in bruikleen aan musea.

Het zichtbaar maken van de NNC is een kernelement in het beleid van DNB. Door de objecten tentoon te stellen, krijgt het publiek de kans dit nationale erfgoed te bekijken. De objecten zijn in bruikleen gegeven aan onder andere: 

Voorwaarden
De meeste objecten uit de NNC zijn door anderen aan DNB in beheer gegeven en vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde. DNB stelt dan ook voorwaarden aan de bruikleennemer die in de museumwereld worden gebruikt. Onder andere op het gebied van beveiliging. DNB verlangt geen vergoeding voor het in bruikleen geven van objecten.

Maatwerk
DNB streeft naar maatwerk. De conservatoren adviseren over welke objecten uit de NNC het beste aansluiten bij de wensen, de behoeften en het doel van de bruikleennemer. Teksten voor publicaties en digitale afbeeldingen kunnen kosteloos worden aangeleverd.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het bruikleenbeleid van DNB en de voorwaarden? Neem dan contact op via info.NNC@dnb.nl.