Nationale Numismatische Collectie

De Nationale Numismatische Collectie (NNC) is de grootste collectie in Nederland van papiergeld, munten, penningen en daaraan gerelateerde objecten. Denk hierbij aan niet-westerse betaalmiddelen, productiemiddelen en een uitgebreide bibliotheek. In totaal gaat het om circa 400.000 objecten. De Nederlandsche Bank (DNB) beheert de NNC...

Tot het begin van de 21e eeuw had Nederland drie numismatische collecties van een grote omvang:  

  • Het Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet (KPK) beheerde een bijzondere collectie munten en penningen. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw maakte ook papiergeld deel uit van de collectie. Daarnaast bezat het KPK een belangrijke numismatische bibliotheek.
  • Het Nederlands Muntmuseum (HNM) beheerde de collectie van de voormalige ’s Rijks Munt. Hierbij lag het zwaartepunt op producten en productiemiddelen van het bedrijf en de Utrechtse muntslag.
  • DNB bezat een nagenoeg complete collectie Nederlands papiergeld aangevuld met een bijzondere collectie Hollandse munten, buitenlandse biljetten en munten. 

In 2004 zijn deze collecties in beheer gekomen van de Stichting Het Geld- en Bankmuseum. Toen het Geldmuseum in 2013 de deuren sloot, is het beheer van de numismatische collecties overgedragen aan DNB. De collectie gesneden stenen is overgegaan naar het Rijksmuseum van Oudheden. 

Toegankelijkheid en zichtbaarheid
De NNC is onderdeel van het nationale culturele erfgoed. Binnen DNB zijn geen mogelijkheden om objecten uit de NNC permanent tentoon te stellen. Een collectie die onzichtbaar voor publiek en onderzoekers ligt opgeslagen, verliest zijn culturele en historische waarde. Daarom voert DNB een actief beleid om de zichtbaarheid van de NNC te bevorderen: 

  • Een actief nationaal en internationaal bruikleenbeleid voeren
  • Gecontroleerde toegang verlenen voor wetenschappelijk onderzoek
  • Objecten uit de NNC tentoonstellen in het DNB-gebouw en het DNB Bezoekerscentrum.

De Nationale Numismatische Collectie is tijdelijk verhuisd naar het voormalige gebouw van Johan Enschedé in Haarlem. Dat verandert de toegankelijkheid.