Melden van muntvondsten

Heeft u een numismatisch voorwerp gevonden? Meld dit dan aan DNB via het meldingsformulier.

Vul het formulier zo volledig mogelijk in en fotografeer beide zijden van de vondst tegen een witte achtergrond. Voeg deze afbeeldingen toe aan het meldingsformulier. Voordat u een scherpe foto van de gevonden objecten kunt maken, moet u ze zeer waarschijnlijk reinigen.

DNB beschouwt persoonsgegevens en informatie over de exacte vindplaats als vertrouwelijke informatie en maakt deze niet bekend zonder toestemming van de vinder.