Bestseller uit de 16de eeuw

Boeken zijn nog steeds een belangrijke bron voor kennis op muntgebied. Daarom ter gelegenheid van de Boekenweek 2017 een publicatie met prachtige muntportretten gemaakt door Hubert Goltzius (1526-1583).

Het verzamelen van munten was tijdens de Renaissance een populaire hobby. Wilde je laten zien dat je van cultuur hield, had je geld én wilde je erbij horen dan was het hebben van een muntverzameling een must.   

De in Venlo geboren humanist en muntverzamelaar Hubert Goltzius (1526-1583) reisde heel West-Europa af en bezocht, naar eigen zeggen, bijna duizend muntcollecties. Dat dit misschien niet helemaal klopt, blijkt uit zijn beschrijvingen van ontmoetingen met enkele beroemde verzamelaars op dagen dat die helemaal niet thuis waren!  

Goltzius gebruikte de door hem verzamelde informatie voor verschillende boeken. De eerste verscheen in 1557 en was rijk geïllustreerd met muntportretten van Julius Caesar tot aan de 16e eeuwse keizers Karel V en zijn broer Ferdinand. De prachtige platen hebben een diameter van maar liefst achttien centimeter en zijn uitgevoerd in een combinatie van ets en houtsnede.

Hubert Goltzius