Mercurius houdt de eerste Nederlandse Jaarbeurs in ere

In 1917, nu honderd jaar geleden, werd de eerste Nederlandse Jaarbeurs gehouden in Utrecht op initiatief van de Vereeniging Nederlandsch Fabricaat. Ter gelegenheid hiervan graveerde J. Küppers een bij ‘s Rijksmunt vervaardigde bronzen plaquette met een afbeelding van ‘handelsgod’ Mercurius.

Mercurius

Hoewel sterk lijkend op een 16e eeuws beeld van Giambologna zijn er afwijkingen: de god staat niet op het hoofd van de door hem gedode Argos maar op een wereldbol en rondom zijn lichaam zweeft een banderol. Mercurius en de handel zijn van oudsher onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

 

 

 
In de 17e eeuw stond Mercurius dan ook afgebeeld op de beursgebouwen van Rotterdam en Amsterdam. In 1845 werd er een replica van het beeld van Giambologna door koning Willem II geschonken aan de beurs van Amsterdam, waar het nog steeds over de beursvloer waakt.

Giambologna zag in 1529 als Jean de Boulogne in Frans Vlaanderen het levenslicht. Hij heeft het grootste deel van zijn leven geleefd en gewerkt in Florence aan het hof van de Medici.