De tijden veranderen

Omstreeks 1900 moet er onder de Nederlandse bevolking een groeiende interesse zijn geweest in het schieten met handwapens. In het huidige tijdsbeeld zou dat de overheid zorgen baren. Toen zag men er iets positiefs in.

Reservisten bijvoorbeeld, die niet meer onder de wapenen waren, zouden vrijwillig hun vaardigheid op peil kunnen houden. Ter stimulering werden schietwedstrijden georganiseerd op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Naast militairen en reservisten mochten ook burgers meedoen. Een Koninklijke Eereprijs werd uitgereikt aan de winnaars. Per niveau gold een andere uitvoering: brons (gemeentelijk), zilver (provinciaal) of verguld zilver (landelijk). 

De medaille was ontworpen door J.C. Wienecke. Op de voorzijde een naar links gewend portret van koningin Wilhelmina, op de keerzijde de Nederlandse Maagd met in haar linkerhand een vlag met wimpel en in haar rechterhand een lauwerkrans boven een aantal geweren. In 1926 werd de Koninklijke Eereprijs voor schietwedstrijden afgeschaft.
De tijden veranderen