2018 Het jaar van de hond

De hond, trouw metgezel van de mens en symbool voor gemeenschapsgevoel, loyaliteit en samenwerking.

Die goede eigenschappen waren ook bij de Grieken bekend. Het is daarom niet vreemd dat de riviergod Crimisus de gedaante aannam van een trouwe viervoeter en zo de Trojaanse prinses Aegesta wist te verleiden.

De riviergod staat hier als hond op de voorzijde terwijl het hoofd van de prinses de keerzijde siert. De munt is tussen circa 415 en 405 v. Chr. geslagen in Panormus, het huidige Palermo. Daar werd dit munttype gekopieerd van de munten van Segesta, een van de steden die door Aegestes, de zoon van de riviergod en de prinses, zou zijn gesticht.

2018 Het jaar van de hond