Merovingisch goud in Heemskerk

Dit piepkleine goudstukje (12 mm; 1,1 gram) is een vroegmiddeleeuwse Merovingische munt die rond 625 is geslagen. Op de voorzijde staat een ruw uitgevoerde kop met diadeem en op de keerzijde een kruis. Omdat de munt is geslagen met stempels die groter waren dan het muntplaatje zijn de omschriften maar gedeeltelijk leesbaar.

Het bovenste deel van het kruis loopt uit in de Griekse letter rho; deze kruisvorm wordt ook wel staurogramgenoemd. Het symbool is in teksten gebruikt om het woord stauros, Grieks voor kruis, af te korten en het staat ook symbool voor Christus.

Het muntje is gekocht van een metaaldetectoramateur die het in 2017 in Heemskerk vond. Het is voor de Nationale Numismatische Collectie verworven omdat het in onze streken is gebruikt. Het is bovendien een zeer zeldzaam stuk: er is nog maar één ander exemplaar in de wereld bekend.


Merovingisch goud in Heemskerk