Bank van het verzet

In de collectie van de Nationale Numismatische Collectie bevinden zich topstukken uit de geschiedenis van het geld. Zo ook deze valse Schatkistpromesse. Na decennialang veilig en donker opgeborgen te zijn geweest treedt zij nu voor het voetlicht.

De aanleiding is een speelfilm waarin De Nederlandsche Bank een rol speelt. In de Tweede Wereldoorlog had het verzet altijd kapitaal nodig. Er moest immers geld zijn om onder andere deelnemers aan de Februaristaking in 1941, gezinnen van gedeserteerde zeelieden en onderduikers financieel te ondersteunen. Nu had het verzet in haar gelederen, naast de ontelbare vaak anonieme strijders, de gebroeders Walraven en Gijs van Hall. Zij bedachten een gewaagd plan waardoor het verzet een grote som geld kon verkrijgen. In de kelders van DNB lagen namelijk schuldbekentenissen van de overheid in de vorm van schatkistpromessen. Het idee was om deze te vervangen door valse exemplaren. Dat lukte: in vijftien keer werden echte bekentenissen door bankmedewerkers onder leiding van hoofdkassier Cornelis Ritter vervangen en werd het verzet 51 miljoen gulden rijker.
Bank vh Verzet