Alle wegen leiden naar Rome

Kort geleden zijn bij Valkenburg in Zuid-Holland de resten van een Romeinse nederzetting en een stuk Romeinse weg opgegraven. Deze weg, de limesweg, liep van Katwijk richting Duitsland langs de noordelijke grens van het Romeinse Rijk, de Rijn.

Alle wegen leiden naar Rome

De limesweg maakte deel uit van een enorm Romeins wegennet dat een lengte had van minstens 400.000 kilometer. Dit netwerk verbond de verste uithoeken van het Romeinse Rijk met elkaar en maakte transport en communicatie sneller en eenvoudiger. Maar liefst elf grote wegen kwamen in Rome uit, wat de oorsprong van het gezegde ‘alle wegen leiden naar Rome’ verklaart. Op de keerzijde van deze munt van keizer Traianus (regeerperiode 98-117) staat de personificatie van de Via Traiana afgebeeld met een wiel. Deze weg in Italië is op kosten van Traianus in 109 aangelegd en hij gebruikte munten als deze om iedereen te laten weten dat hij verantwoordelijk was voor deze geweldige voorziening.