Stille getuigen van zolder

Onlangs kreeg de Nationale Numismatische Collectie (NNC) drie Schiedamse noodbiljetten uit de Tweede Wereldoorlog cadeau. Unieke stukken, tot op heden onbekend. En afkomstig van zolder.

Noodbiljet Schiedam

Op 10 mei 1940 begon voor Nederland de Tweede Wereldoorlog en omdat burgers hun zilveren guldens en rijksdaalders oppotten ontstond al snel een geldtekort. Daarom kregen gemeenten toestemming noodgeld in omloop te brengen; in Schiedam werden dat papieren guldens en rijksdaalders. Biljetten van 25 cent zijn in Schiedam weliswaar nooit gebruikt, maar gezien deze proef met serienummer A 00000 heeft men dat zeker overwogen. Het biljet draagt als datum 15 mei 1940.

De NNC kreeg ook proefdrukken van de papieren gulden en rijksdaalder cadeau, beide met hetzelfde serienummer en dezelfde vroege datum als op het 25 cent-biljet.

De postume schenker is Henk Bos (1926-2007). Zijn vader heeft voor de drukkerij gewerkt waar de biljetten zijn gedrukt. De unieke noodbiljetten zijn zorgvuldig door Bos bewaard en via de zolder van de executeur testamentair bij de NNC terecht gekomen.