€conomia

In €conomia – het monetairbeleidsspel- nemen de spelers gedurende een periode van acht jaar elk kwartaal een rentebesluit om te proberen de inflatie stabiel en net onder 2% te houden. Conform de doelstelling van het Eurosysteem dat bestaat uit de centrale banken van de landen die de euro hebben ingevoerd en de Europese Centrale Bank (ECB).

Ze worden bijgestaan door een team van adviseurs en een pagina met indicatoren. Bovendien krijgen ze feedback van de pers. Naarmate de spelers verder komen, wordt de game steeds moeilijker: spelers moeten namelijk reageren op een aantal onvoorziene gebeurtenissen, bijvoorbeeld een oliecrisis, die van invloed zijn op de inflatie en de economie. €conomia laat op vereenvoudigde wijze zien hoe monetair beleid werkt. Het geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van de ECB of enige andere centrale bank in het eurogebied weer.