De wereld van De Nederlandsche Bank

Economieles over de kerntaken van DNB. Deze online les laat leerlingen op interactieve wijze ontdekken wat de kerntaken van DNB zijn en wat het belang daarvan is voor de welvaart in Nederland. Aan bod komen economische principes en begrippen, zoals rente, inflatie, koopkracht en economische groei.

DewereldvanDNB_coverfoto
Online lesprogramma voor bovenbouw VMBO/HAVO/VWO

Start 'De wereld van DNB'

Wie zorgt voor de productie van euro’s, hoe worden betaalsystemen efficiënt en veilig gehouden, welk instrument wordt ingezet om de inflatie te sturen en waar moet je allemaal rekening mee houden als je toezicht houdt op financiële instellingen?
Betrek daar de verkiezing van Trump, de Brexit of energieprijzen in en de actuele economieles is compleet.

Het lesmateriaal start met een algemeen gedeelte over financiële stabiliteit, het hoofddoel van DNB en daaropvolgend drie modules die de kerntaken betalingsverkeer, monetair beleid en toezicht behandelen. Daarnaast geeft DNB ook advies aan de regering over de economie. Ook dat komt aan de orde in de les.

De les is uitstekend te gebruiken als voorbereiding op een bezoek aan het Bezoekerscentrum van DNB, maar is ook los inzetbaar tijdens één of meerdere economielessen. Het materiaal sluit aan op verschillende eindtermen en concepten uit het curriculum en doet een beroep op de 21st century skills van de leerlingen.

Zie de docentenpagina voor meer informatie over de aansluiting op het curriculum, lessuggesties en  de richtantwoorden bij het materiaal.