DELFI-tool

Met de DELFI-tool kun je berekenen wat de gevolgen zijn van wijzigingen in het economische beleid of de (internationale) economische omgeving. Je bepaalt hoe één of twee belangrijke economische variabelen zich de komende acht jaar ontwikkelen en de DELFI-tool rekent uit, ceteris paribus en bij benadering, wat de effecten daarvan zijn voor de Nederlandse economie.

De variabelen die je kan veranderen zijn de wereldhandel, olieprijs, lange rente, wisselkoers, overheidsbestedingen (balanced-budget of met direct gevolg voor de overheidsschuld), loon- en inkomstenbelasting, het arbeidsaanbod, de loonvoet, pensioenpremies aandelenkoersen, kapitaalseisen voor banken en huizenprijzen. De DELFI-tool rekent gedetailleerde uitkomsten uit, maar lees voor een goed begrip van de tool eerst de toelichting door.   

Start de DELFI-tool