Economische crises - over oorzaken, gevolgen en aanpak

De lesbrief start bij de kredietcrisis en behandelt in vier modules de oorzaken en achtergronden van de verschillende economische crises die we recentelijk gehad hebben.

  • Module 1 behandelt de oorzaken en directe gevolgen van de kredietcrisis: het functioneren van de financiële sector en de gebreken, de samenhang met de reële economie en overheidsfinanciën. 
  • In module 2 ligt de nadruk op de reële economie, de recessie en de eerste maatregelen die overheden en centrale banken troffen om door deze zware tijden heen te komen.
  • Module 3 gaat over de gevolgen voor overheden. De zogenaamde schuldencrisis. Gaan overheden bezuinigen, belastingen verhogen, of juist geld uitgeven en investeren in de economie?
  • Tot slot kijken we in module 4 welke lessen uit de crisis zijn getrokken, welke acties ondernomen zijn (zoals het Europees bankentoezicht) en welke uitdagingen er nog zijn.

Bekijk het leerlingenboekje (pdf).
Zie de docentenhandleiding (pdf) voor achtergronden, leerdoelen en de vaardigheden van de leerling waarop de lesbrief een beroep doet. Hier staat ook beschreven op welke vakinhoudelijke concepten de lesbrief aansluit en u vindt er richtantwoorden.

Deze lesbrief is een momentopname. De inhoud is begin 2017 bepaald. De situatie zal veranderen, waardoor (delen) van de lesbrief kunnen verouderen.