Scoren met beleid - over economische verbanden

Welk effect heeft de klimaatdeal, of de groeiende Chinese economie op de inflatie en wat betekent het aanzetten van de geldpers door de ECB, dalende huizenprijzen of de vergrijzing voor de Nederlandse economie? Het interactieve online programma 'Scoren met beleid' (www.scorenmetbeleid.nl) maakt duidelijk hoe deze actuele gebeurtenissen de macro-economie beïnvloeden. Een krantenartikel en een animatie geven in een notendop de essentie van het probleem nog eens weer.

Scorenmetbeleid_coverfoto

Dit programma is bedoeld voor de economielessen van de bovenbouw HAVO/VWO en de propedeuse HBO/WO.

In 'Scoren met beleid' kruipt de leerling/student in de huid van een adviseur bij De Nederlandsche Bank (DNB). Hij kiest voor een van bovengenoemde economische ontwikkelingen, analyseert de macro-economische gevolgen daarvan en onderzoekt hoe beleidsmakers erop zouden kunnen reageren. Op grond daarvan stelt hij een advies op voor de president van DNB. Bij zijn zoektocht krijgt hij voortdurend feedback van zijn collega's. Het programma beoordeelt vervolgens zijn functioneren. Hoe beter de analyse en het advies, des te hoger de score. De opdrachten zijn helder geformuleerd en waar nodig biedt de begrippenlijst uitkomst.

'Scoren met beleid' is gebaseerd op een economisch kringloopmodel. Het schetst de verbanden tussen diverse macro-economische grootheden. Zowel monetair beleid als budgettair beleid komen aan bod. Evenals de dilemma's waar de beleidsmakers mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld als je meer doelstellingen hebt dan instrumenten.

In de handleiding vindt u meer informatie over de wijze waarop het programma ingezet kan worden en over de aansluiting bij de eindtermen uit het curriculum voor economie.

Voor meer details over de effecten van veranderingen in de economische omgeving kun je gebruik maken van de DELFI-tool.