Scoren met beleid - over economische verbanden

Welk effect heeft de klimaatdeal, of de groeiende Chinese economie op de inflatie en wat betekent het aanzetten van de geldpers door de ECB, dalende huizenprijzen of de vergrijzing voor de Nederlandse economie? Het interactieve online programma 'Scoren met beleid' (www.scorenmetbeleid.nl) maakt duidelijk hoe deze actuele gebeurtenissen de macro-economie beïnvloeden. Scoren met beleid wordt in twee versies aangeboden: de originele, uitgebreide versie en een nieuwe snapversie van een kwartier.

Scorenmetbeleid_coverfoto

In de snapversie kunnen leerlingen en studenten in een kwartier ‘gevoel krijgen’ bij economische mechanismen. Wie meer diepgang en toelichting wil, kan de originele versie van Scoren met Beleid gebruiken.

Beide versies van Scoren met beleid zijn bedoeld voor de economielessen van de bovenbouw HAVO/VWO en de propedeuse HBO/WO. De leerling/student kruipt in de huid van een adviseur bij De Nederlandsche Bank (DNB). Hij kiest voor een relevante economische ontwikkeling, analyseert de macro-economische gevolgen daarvan en onderzoekt hoe beleidsmakers zouden kunnen reageren. Op grond daarvan stelt hij een advies op voor de president van DNB. Hoe beter de analyse en het advies, des te hoger de score.

Scoren met beleid is gebaseerd op een economisch kringloopmodel. Het schetst de verbanden tussen diverse macro-economische grootheden. Zowel monetair als budgettair beleid komen aan bod, evenals de dilemma's waar beleidsmakers mee te maken krijgen. Waar nodig bieden de begrippenlijsten uitkomst.

In de handleidingen staat meer informatie over de wijze waarop beide versies ingezet kunnen worden en over de aansluiting bij de eindtermen uit het curriculum voor economie. Voor meer details over de effecten van veranderingen in de economische omgeving kun je gebruik maken van de DELFI-tool.