HBO/WO

DNB heeft studenten HBO en WO het nodige te bieden: het online programma 'Scoren met beleid', rondleidingen in het Bezoekerscentrum en natuurlijk een groot aantal (wetenschappelijke) publicaties.

Scoren met beleid

Het interactieve programma 'Scoren met beleid' is geschikt voor propedeusestudenten HBO en WO. Dit online programma maakt aanschouwelijk hoe bepaalde gebeurtenissen de macro-economie beïnvloeden.

Wat gebeurt er als de olieprijs stijgt, de koers van de euro omhoog schiet of er een loonexplosie is? En wat zijn de gevolgen van de Chinese economie die 'boomt' en van de vergrijzing in Nederland? Een krantenartikel en een animatie geven in een notendop de essentie van het probleem nog eens weer. Voor meer details over de effecten van veranderingen in de economische omgeving kun je gebruik maken van de DELFI-tool.

Lees meer over Scoren met beleid - over economische verbanden 

 

DELFI-tool

Met de DELFI-tool kun je berekenen wat de gevolgen zijn van wijzigingen in het economische beleid of de (internationale) economische omgeving. Je bepaalt hoe één of twee belangrijke economische variabelen zich de komende acht jaar ontwikkelen en de DELFI-tool rekent uit, ceteris paribus en bij benadering, wat de effecten daarvan zijn voor de Nederlandse economie.

Lees meer over: DELFI-tool

 

Animaties monetair beleid

Stabiele prijzen zijn belangrijk voor een gezonde economie. Prijsstabiliteit is dan ook de belangrijkste doelstelling van het monetaire beleid in het eurogebied. Door het aanpassen van de rente probeert het Eurosysteem die doelstelling te realiseren.

In de animatie "Remmen of gasgeven" komen begrippen aan bod als inflatie (doelstelling), koopkracht, (Raad van Bestuur van de) ECB en monetair beleid, rente verhogen of verlagen.

De animatie "Operationele kader" gaat dieper in op de materie en legt oa. uit op welke analyse het monetaire beleid is gebaseerd en hoe het precies werkt. Het is vrij technisch van aard, maar behandelt in een notendop de essentie van het monetaire beleid zoals dat in Frankfurt wordt gevoerd. Time lags, minimum kasreserve, geldveilingen, minimum-biedrente, rentecorridor, het komt allemaal aan bod.

Bekijk de animaties monetair beleid.