Geld moet rollen

'Geld moet rollen' is een online les over geld en betalen. Les 1 tot en met 4 zijn geschikt voor onder- en bovenbouw van het VMBO. Les 5 en 6 zijn voornamelijk geschikt voor bovenbouw VMBO. Per les is aangegeven uit hoeveel vragen die bestaat en hoe lang een leerling er ongeveer mee bezig is. Per vraag wordt een korte toelichting gegeven waarna de vraag gemaakt kan worden. Aan het eind van de les worden alle antwoorden gegeven, en wordt aangegeven of een vraag goed of fout is gemaakt. Beide programma's kunnen door de leerlingen geheel zelfstandig worden gemaakt. Wel is een computerlokaal met internet nodig en aan iedere computer een koptelefoon/geluid.

Onderbouw-versie

Achtereenvolgens komen aan bod: Wat is geld? Welke vormen van geld zijn er? Welke functies heeft geld? Daarna wordt dieper ingegaan op munten, eurobankbiljetten en een betaalrekening bij een bank. Op welke manieren kun je betalen met geld? Ook wordt aandacht besteed aan hoe je zelf kunt vaststellen of je eurobiljet echt is en wat rente is.

Bovenbouw-versie

Hierin komen, naast het bovenstaande, ook de onderwerpen inflatie/koopkracht en wisselkoersen uitgebreid aan bod. Inclusief een aantal pittige rekenopdrachten.