Organisatie DNB

De Nederlandsche Bank is centrale bank, toezichthouder en resolutieautoriteit. DNB heeft verschillende taken – in nationaal en Europees verband

DNB is een veelzijdige organisatie:

  • een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. De Nederlandse Staat is de enige aandeelhouder.
  • maakt deel uit van het Single Resolution Mechanism, verantwoordelijk voor een goede afwikkeling van een falende bank in het eurogebied.
  • een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) voor de nationale taken: toezicht, resolutie en depositogarantiestelsel.

Meer informatie

De specifieke bepalingen zijn onder meer opgenomen in de Bankwet 1998, de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de statuten en het reglement van orde. Lees hieronder meer over de organisatievorm van DNB en bekijk het organogram van DNB.

Bank tramhalte