Archief Begroting en verantwoording

Jaarlijks stelt de Nederlandsche Bank (DNB) een begroting op van de te maken kosten. In de begrotingssystematiek beantwoordt DNB drie vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten. Hiermee legt DNB een verband tussen de maatschappelijke effecten die zij nastreeft, de activiteiten die zij daarvoor onderneemt en de kosten die daarmee zijn gemoeid.

Hieronder vindt u de downloads tot en met 2014.