Olaf Sleijpen

Olaf Sleijpen

Prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen is per 1 februari 2020 directeur monetaire zaken van De Nederlandsche Bank. Hij is verantwoordelijk voor economisch beleid en onderzoek, financiële stabiliteit, financiële markten, betalingsverkeer & marktinfrastructuur, chartaal betalingsverkeer en statistiek. Sleijpen is alternate lid van de Governing Council van de ECB.

Sleijpen bekleedt verschillende nevenfuncties. Sinds 2007 is hij professor European Economic Policy aan de Maastricht School of Business and Economics. Sinds 2014 is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Blauwe Fonds dat zich inzet voor LHBTI-emancipatie. Ook is Sleijpen sinds 2018 lid van de Board of Trustees van de Peter Elverding Chair on Sustainable Business Regulation and Corporate Culture, Maastricht University. 

Voordat Sleijpen toetrad tot de directie van DNB was hij divisiedirecteur toezicht van DNB. Van 2004 tot 2011 vervulde hij verschillende managementfuncties bij pensioenfonds ABP en pensioenuitvoerder APG. Van 1993 tot 2004 werkte Sleijpen ook bij DNB als econoom en als manager bij communicatie. Van 2001 – 2004 was hij adviseur van ECB-president Wim Duisenberg.

Olaf Sleijpen studeerde in 1992 cum laude af in de economie aan de Universiteit van Maastricht. In 1999 promoveerde hij tot doctor in de economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Geboren: 10 augustus 1970 te Wijlre.