Directie

Het dagelijkse bestuur van De Nederlandsche Bank is in handen van een directie. Die bestaat uit een president en maximaal vijf directieleden. De directieleden worden door de Kroon voor zeven jaar benoemd.

Klaas Knot

Klaas Knot

Prof. dr. K.H.W. Knot is sinds 1 juli 2011 president van De Nederlandsche Bank (DNB). Hij is tevens vicevoorzitter van de Financial Stability Board (FSB) en voorzitter van de Standing Committee on the Assessment of Vulnerabilities van de FSB. Hij is lid van de Governing Council en de General Council van de Europese Centrale Bank, lid van de European Systemic Risk Board, gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds, gouverneur van de Bank for International Settlements en lid van haar Board of Directors.

Naast zijn presidentschap bekleedt Knot verschillende nevenfuncties. Hij is voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting CliniClowns. Sinds 2005 is hij honorair hoogleraar Economics of Central Banking aan de Rijksuniversiteit Groningen en met ingang van 2015 is hij honorair hoogleraar Monetaire Stabiliteit in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Knot heeft allerlei artikelen gepubliceerd in vooraanstaande (internationale) vakliteratuur op het gebied van monetaire en financiële economie.

Voordat Knot toetrad tot de directie van DNB was hij plaatsvervangend thesaurier-generaal en directeur financiële markten bij het ministerie van Financiën (2009 – 2011). Daarvoor werkte hij vanaf 1995 bijna twaalf jaar bij DNB, onder meer als economisch beleidsmedewerker en later als directeur van de divisie verantwoordelijk voor het toezichtbeleid. Hij wisselde deze periode af met functies bij het IMF (1998 – 1999) en de vroegere Pensioen- & Verzekeringskamer (2003 – 2004).

Knot studeerde in 1991 cum laude af in de algemene economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1995 promoveerde hij daar tot doctor in de economie.

Geboren: 14 april 1967 te Onderdendam.

Else Bos

Else Bos

Drs. E.F. Bos is per 1 juli 2018 toezichtdirecteur en voorzitter toezicht. Zij is verantwoordelijk voor het toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen en toezichtbeleid.

Bos bekleedt verschillende nevenfuncties. Per 15 februari 2020 is zij aangewezen als lid van de Board of Supervisors van European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) en in maart 2020 trad ze toe tot de Management Board van EIOPA. Zij is vanaf 2019 lid van de Executive Committee van de International Association of Insurance Supervisors (IAIS) en lid van de Sustainable Accounting Standards Board (SASB) Foundation. Ook is Bos sinds 2018 Strategisch Adviseur van de Board of Directors van Focusing Capital on the Long Term (FCLT Global). Daarnaast is Bos sinds 2017 Trustee van de IFRS Foundation en vanaf 2012 is zij lid van de Raad van Toezicht van de Nationale Opera en Ballet.

Voordat Bos lid werd van de directie van DNB was zij CEO bij pensioenuitvoerder PGGM (2013 – 2017). Daarvoor bekleedde zij diverse andere bestuursfuncties binnen PGGM, zoals Chief Institutional Business (2010 – 2013), Chief Executive Officer Investments (2005 – 2009) en COO Investments (2002 – 2005). Voor PGGM was Bos werkzaam bij NIB Capital Asset Management en bij ABN AMRO.

Else Bos studeerde econometrie aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam. Geboren: 24 november 1959 te Rotterdam.

Frank Elderson

Frank Elderson

Mr. F. Elderson is sinds 1 juli 2011 toezichtdirecteur van De Nederlandsche Bank. Hij is verantwoordelijk voor het toezicht op banken, voor het toezicht horizontale functies en integriteit en voor juridische zaken. Elderson is lid van de Supervisory Board van de Europese Centrale Bank.

Frank Elderson bekleedt verschillende nevenfuncties. Hij is sinds 2018 voorzitter van het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Verder is Elderson sinds 2016 voorzitter van het Platform voor Duurzame Financiering. Hij is daarnaast vanaf 2016 voorzitter van de FEC-raad. Ook is Elderson sinds 2016 voorzitter van het bestuur van de Stichting Nederlands Vioolconcours en vanaf 2017 voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Lezen. Sinds 2019 is Elderson lid van de Reflectieraad van het Openbaar Ministerie. Ook is hij vanaf 2019 lid van het Sustainable Markets Council HRH The Prince of Wales (SMC).

Voor zijn toetreding tot de directie was Elderson vanaf 2008 General Counsel van DNB. Daarvoor was hij divisiedirecteur Juridische zaken (2007) en afdelingshoofd Toezicht ABN AMRO (2006).

Na zijn overstap naar DNB in 1999 bekleedde Elderson diverse managementfuncties bij de afdeling Juridische zaken en vertegenwoordigde hij DNB in verschillende werkgroepen binnen het Europees Stelsel van Centrale Banken. Elderson begon zijn carrière in 1995 in de advocatuur bij Houthoff Advocaten & Notarissen.

Frank Elderson behaalde in 1990 zijn propedeuse Nederlands recht (cum laude). Van 1993 – 1994 studeerde hij aan de Universiteit van Zaragoza (Spanje). Elderson behaalde in 1994 een graad in Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. In 1995 behaalde hij de graad van LL.M. aan Columbia Law School (USA). In 1995 werd hij beëdigd als advocaat. Geboren: 18 mei 1970 te Utrecht.

Olaf Sleijpen

Olaf Sleijpen

Prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen is per 1 februari 2020 directeur monetaire zaken van De Nederlandsche Bank. Hij is verantwoordelijk voor economisch beleid en onderzoek, financiële stabiliteit, financiële markten, betalingsverkeer & marktinfrastructuur, chartaal betalingsverkeer en statistiek. Sleijpen is alternate lid van de Governing Council van de ECB.

Sleijpen bekleedt verschillende nevenfuncties. Sinds 2007 is hij professor European Economic Policy aan de Maastricht School of Business and Economics. Sinds 2014 is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Blauwe Fonds dat zich inzet voor LHBTI-emancipatie. Ook is Sleijpen sinds 2018 lid van de Board of Trustees van de Peter Elverding Chair on Sustainable Business Regulation and Corporate Culture, Maastricht University. 

Voordat Sleijpen toetrad tot de directie van DNB was hij divisiedirecteur toezicht van DNB. Van 2004 tot 2011 vervulde hij verschillende managementfuncties bij pensioenfonds ABP en pensioenuitvoerder APG. Van 1993 tot 2004 werkte Sleijpen ook bij DNB als econoom en als manager bij communicatie. Van 2001 – 2004 was hij adviseur van ECB-president Wim Duisenberg.

Olaf Sleijpen studeerde in 1992 cum laude af in de economie aan de Universiteit van Maastricht. In 1999 promoveerde hij tot doctor in de economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Geboren: 10 augustus 1970 te Wijlre.

Nicole Stolk

Nicole Stolk

Mr. drs. Nicole C. Stolk is per 1 juli 2018 directeur Resolutie. Zij is verantwoordelijk voor het depositogarantiestelsel en de afwikkeling van banken en verzekeraars in problemen. Als hoofd van de Nationale Resolutie Autoriteit (NRA) is zij lid van de Single Resolution Board (SRB) en lid van het Resolution Committee European Banking Authority (EBA).

Daarnaast is Stolk verantwoordelijk voor het intern bedrijf van DNB waaronder voor HR, ICT, finance, audit, tweedelijns risicomanagement, inkoop en communicatie (560 fte).

Naast haar functie van directeur bij DNB is Stolk sinds 2018 lid van de Raad van Toezicht Stichting De Weerwolf Huizen en bestuurslid van de Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam. Sinds 2019 is zij lid van het Comité van aanbeveling Scholenstrijd.

Voordat Stolk toetrad tot de directie vervulde zij de functie van secretaris-directeur bij DNB (2016 – 2018). Daarvoor was zij werkzaam bij het ministerie van Veiligheid en Justitie als plaatsvervangend Secretaris-Generaal (2012 – 2016). In de jaren 2003 – 2012 werkte Stolk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als onder andere Directeur Bedrijfsvoering, Directeur Personeel, Regie, ICT en organisatie en tot slot als Hoofddirecteur Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering. Bij Deloitte & Touche werkte zij als consultant inzake strategie en organisatievraagstukken (2000-2003). Stolk begon haar carrière bij het ministerie van Volksgezondheid en Cultuur (later Volksgezondheid, Welzijn en Sport), waar zij diverse beleidsfuncties vervulde en woordvoerder was van de bewindspersonen (1991 – 2000).

Nicole Stolk studeerde rechtsgeleerdheid en geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Geboren: 16 augustus 1969 te Oosterhout.

Job Swank

Directeur Swank

Prof. dr. J. Swank is per 1 december 2011 benoemd tot directeur Monetaire zaken en Financiële stabiliteit van De Nederlandsche Bank. Zijn taken zijn per 1 februari 2020 overgedragen aan Olaf Sleijpen in verband met ziekte.

Voordat Swank toetrad tot de directie van DNB was hij divisiedirecteur Economisch beleid en onderzoek bij DNB (2006-2011). Daarvoor bekleedde hij diverse managementfuncties, onder andere bij de afdeling Monetair en economisch beleid. Bij deze afdeling trad hij in dienst als economisch onderzoeker (1987). Swank begon zijn loopbaan als universitair docent bij de vakgroep macro-economische politiek van de Economische Faculteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft ook korte tijd bij het ministerie van VROM gewerkt.

Job Swank studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1994 promoveerde hij tot doctor in de economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Geboren: 13 november 1955 te Breukelen.