Directie

Het dagelijkse bestuur van De Nederlandsche Bank is in handen van een directie. Die bestaat uit een president en maximaal vijf directieleden. De directieleden worden door de Kroon voor zeven jaar benoemd.

Klaas Knot

Klaas Knot

Prof. dr. K.H.W. Knot is sinds 1 juli 2011 president van De Nederlandsche Bank (DNB). Qualitate qua is hij lid van de Governing Council en de General Council van de Europese Centrale Bank, lid van de Financial Stability Board en governor van het Internationaal Monetair Fonds.

Naast zijn presidentschap bekleedt Knot verschillende nevenfuncties. Hij is lid van de Board of Directors van de Bank for International Settlements, voorzitter van de Koning Willem I Stichting, voorzitter van het Mr. N.G. Pierson Fonds, voorzitter Raad van Toezicht Teylers Museum en voorzitter Raad van Toezicht Stichting CliniClowns. Sinds 2005 is hij hoogleraar Economics of Central Banking aan de Rijksuniversiteit Groningen en sinds 2015 is hij hoogleraar Monetaire Stabiliteit aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Knot heeft verder allerlei artikelen gepubliceerd in vooraanstaande (internationale) vakliteratuur op het gebied van monetaire en financiële economie.

Voordat Knot toetrad tot de directie van DNB was hij plaatsvervangend thesaurier-generaal en directeur financiële markten bij het ministerie van Financiën (2009 – 2011). Daarvoor werkte hij vanaf 1995 bijna twaalf jaar bij DNB, onder meer als economisch beleidsmedewerker en later als directeur van de divisie verantwoordelijk voor het toezichtbeleid. Hij wisselde deze periode af met functies bij het IMF (1998 – 1999) en de vroegere Pensioen- & Verzekeringskamer (2003 – 2004).

Knot studeerde in 1991 cum laude af in de algemene economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1995 promoveerde hij tot doctor in de economie. Geboren: 14 april 1967 te Onderdendam.

Jan Sijbrand

Jan Sijbrand

Dr. Jan Sijbrand trad op 1 juli 2011 toe tot de directie van De Nederlandsche Bank als directeur en voorzitter toezicht. Hij is verantwoordelijk voor bankentoezicht, toezichtbeleid en toezicht verzekeraars. Sijbrand is lid van de Supervisory Board van de Europese Centrale Bank.

Voordat Sijbrand lid werd van de directie van DNB was hij Chief Risk Officer bij NIBC Bank (2008-2011). Van 1996-2007 werkte hij bij ABN AMRO, achtereenvolgens als Head of Market Risk, Head of Risk Management, Global Head of Derivatives Trading, Structuring and Marketing, Head of Global Markets Europe. Ook was hij binnen ABN AMRO medevoorzitter van de Group Risk Committee.

Van 1992-1996 deed Sijbrand bij de Rabobank verkoop- en handelservaring op in de functies van Head of Derivatives Trading and Sales en Head of Fixed income Trading, Marketing and Sales. Daarvoor werkte hij bij Shell in verschillende functies op het gebied van onderzoek, raffinage en handel (1981-1992).

Sijbrand vertegenwoordigt Nederland en DNB in de raad van toezichthouders van de Europese Bankautoriteit (EBA) en in de raad van bestuur van de EBA. Daarnaast is Sijbrand lid van het curatorium voor het postgraduate programme Treasury Management aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Dr. Jan Sijbrand promoveerde in 1981 in de wiskunde aan de Universiteit van Utrecht. In 1975 behaalde hij zijn onderzoeksmaster toegepaste wiskunde aan dezelfde universiteit. Geboren: 11 juli 1954 te Zaandam.

Frank Elderson

Frank Elderson

Mr. Frank Elderson is sinds 1 juli 2011 directeur van De Nederlandsche Bank. Hij is verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenfondsen, het toezicht horizontale functies en integriteit en juridische zaken. Daarnaast is hij directeur nationale resolutie-autoriteit.  

Voor zijn toetreding tot de directie was Elderson divisiedirecteur Juridische zaken (2007) en afdelingshoofd Toezicht ABN AMRO (2006). Ook werd hij in 2008 benoemd tot General Counsel van DNB.

Na zijn overstap naar DNB in 1999 bekleedde Frank Elderson diverse managementfuncties bij de afdeling Juridische zaken en vertegenwoordigde hij DNB in verschillende werkgroepen binnen het Europees Stelsel van Centrale Banken.

Elderson begon zijn carrière in 1995 in de advocatuur bij Houthoff Advocaten & Notarissen. Mr. Frank Elderson behaalde in 1990 zijn propedeuse Nederlands recht (cum laude). Van 1993-1994 studeerde hij aan de Universiteit van Zaragoza (Spanje). Elderson behaalde in 1994 een graad in Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. In 1995 behaalde hij de graad van LL.M. aan Columbia Law School (USA). In 1995 werd hij beëdigd tot advocaat. Geboren: 18 mei 1970 te Utrecht.

Job Swank

Directeur Swank

Prof. dr. J. Swank is per 1 december 2011 directeur Monetaire zaken en Financiële stabiliteit van De Nederlandsche Bank. Hij is verantwoordelijk voor economisch beleid en onderzoek, financiële stabiliteit, financiële markten, betalingsverkeer en statistiek & informatie.

Swank bekleedt verschillende nevenfuncties. Sinds 2002 is hij hoogleraar Economisch Beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook is hij Kroonlid van de SER. Swank heeft verder diverse artikelen gepubliceerd in de (internationale) economische vakliteratuur.

Voordat Swank toetrad tot de directie van DNB was hij divisiedirecteur Economisch beleid en onderzoek bij DNB (2006-2011). Daarvoor bekleedde hij diverse managementfuncties, onder andere bij de afdeling Monetair en economisch beleid. Bij deze afdeling trad hij in dienst als economisch onderzoeker (1987). Swank begon zijn loopbaan als universitair docent bij de vakgroep macro-economische politiek van de Economische Faculteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft ook korte tijd bij het ministerie van VROM gewerkt.

Job Swank studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1994 promoveerde hij tot doctor in de economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Geboren: 13 november 1955 te Breukelen
.